Kansalaisjournalismikurssilla viihdyttiin

Sampsa kirjoitti, 12/10/2009
Seuraa Twitterissä

Kokoonnuimme viime keskiviikkona Pohjois-Haagan Yhteiskoululle kuulemaan ja keskustelemaan paikallisuutisista. Järjestin Pohjois-Haaga seuran ja Vehmas Assemblyn edustajana haagalaisille ilmaisen koulutuksen kansalaisjournalismista. Kaksiosainen kurssi liittyy Pohjois-Haaga seuran haaveeseen luoda alueelle asukkaiden kirjoittamat kotisivut.

Redtail Median ansioitunut yhteisömediakonsultti Matti Lintulahti tuli puhumaan kurssillemme probonona. Matti johdatteli kurssilaiset kansalaisjournalismin maailmaan kuvaamalla mediamaailman murrosta. Perinteisen powerpoint-esityksen sijaan esityskoostui netistä löytyvistä esimerkeistä.

Perinteinen media ja uusi kansalaismedia blogeineen, pikaviestimineen ja Facebookeineen ovat muotoutumassa uudenlaiseksi mediaympäristöksi. Ammattitoimittajat saavat paljon juttuvinkkejä blogeista ja blogikirjoittajat taas vastaavasti jatkavat uutisten työstämistä siitä mihin ammattitoimittajien uutiset jäivät. Monet harrastelijoiden nettiyhteisöt haastavat ammattimedian mennentullen asiantuntijuudellaan.

Matti esitteli useita ulkomaalaisia ja suomalaisia esimerkkejä toimivista kansalaismedioista. Eräs tutustumisen arvoinen on monesti palkittukin Nopola News jota toimittaa noin 5% Kyyjärven asukkaista. Toinen esimerkki on Redtail Median toteuttama Uusi Suomi lehden blogipalvelu poliitikoille ja heidän päätöksistään kirjoittaville kansalaisille.

Omassa esityksessäni pyrin tuomaan esiin ne mahdollisuudet joita haagalaisilla on nettisivujensa kanssa. Paikallisuutisia voidaan keinona luoda yhteisöllisyyttä ja hyvää oloa toisillemme – ja antaa palautetta alueen kehittämiseksi. Oheisessa esityksessäni löytyy myös tietoa siitä millaista tietoa ja viihdettä haagalaiset mielellään lukisivat.

Kurssi jatkuu torstaina jolloin ihastelemme tulevien paikallistoimittajien kirjoituksia, ja harjoittelemme niiden julkaisua.

Kansalaisjournalismi ja elämäntarinat

Sampsa kirjoitti, 29/09/2009
Seuraa Twitterissä

Kuva cc HckySo

Kuva cc HckySo

“Viestintä johtaa yhteisöön, siis ymmärtämiseen, läheisyyteen ja molemminpuoliseen arvostukseen.” – Rollo May

Kansalaisjournalismi on vapaaehtoistyötä, uuden oppimista ja tunnetta siitä, että on osa suurempaa yhteisöä. Kansalaisjournalismi lisää onnellisuutta. Vehmas Assembly järjestää yhdessä Pohjois-Haaga seuran kanssa kaksiosaisen pikakurssin kansalaisjournalismista.

Kansalaisjournalismi voimistaa yhteisön

Olen toista vuotta edistänyt asukaslähtöistä kansalaisjournalismia Pohjois-Haagassa Helsingissä. Tavoitteena on kehittää Pohjois-Haagan kotisivuista haagalaisten näköiset antamalla asukkaille vapaat kädet kirjoittaa uutisia, ilmoituksia ja tarinoita.

Sen sijaan, että kotisivujen toimitus kertoisi mitä Pohjois-Haagassa tapahtuu tai mistä puistoissa puhutaan, asukkaat kertoisivat sen itse. Pohjois-Haagalaiset joukkovoimailevat (crowdsource) omat uutisensa.

Tällaista kansalaisten oma-aloitteista uutistuotantoa kutsutaan kansalaisjournalismiksi. Kansalaisjournalismilla on mahdollista luoda ja voimistaa yhteisöllisyyttä tietyllä alueella.

Yksinkertaisimmillaan kansalaisjournalimia on blogin kirjoittaminen, tai tapahtuman raportoiminen suorana vaikka Twitterin avulla. Itse viehätyin bloggauksessa sen antamaan voiman tunteeseen. Saan itse päättää mitä julkaisen ja millä tavalla julkaisen. Lakeja ja hyviä journalistisia käytäntöjä kannattaa tietenkin noudattaa.

Vapaaehtoistyö ja onnellisuus

Vapaaehtoinen oman asuinalueen eteen ponnistelu on tehnyt minusta yhteisön jäsenen ja onnellisemman. Tunne siitä, että on osa yhteisöä tekee lähinurkilla liikkumisesta mielenkiintoisempaa.

Roolini osana yhteisöä on voimaistanut minut etsimään ongelmiin rakentavia ratkaisuja. Sen sijaan, että valitan kuinka harmaata juna-asemalla on, mietin kuinka saisimme alueesta viihtyisämmän. Näen kielteiset asiat positiivisina haasteina. Minäkuvani on parantunut kun tiedän, että voin vaikuttaa asioihin. Yksi tapa vaikuttaa asioihin on  kirjoittaa niistä alueen kotisivuille.

Hyvän tekeminen on sankareiden hommaa

Vapaaehtoistyö lisää ihmisten onnellisuutta. Yksi syy tähän on uusien sosiaalisten suhteiden syntyminen. Me ihmiset rakastamme ihmisiä. Jopa sosiaalisia tilanteita aristelevat ihmiset saavat mielihyvää uskaltautuessaan juttelemaan muiden kanssa.

Emme tee vapaaehtoistöitä kenelle tahansa, vaan taholle jonka koemme tärkeäksi ja jonka katsomme edistävän hyviä asioita. Vapaaehtoistyössä saamme toimia omien arvojemme mukaisesti. Rakennamme mielessämme elämäntarinaa (life story model of identity). Toimimalla arvojesi mukaisesti voit kuvata itsesi elämäntarinassasi sankarina. Kukapa ei olisi onnellinen sankarin roolista. Sankarin elämä on hyvä elämä.

Ryhdy paikallistoimittajaksi Pohjois-Haagan kotisivuille – ilmainen koulutus 7.10.

Vehmas Assemblyn kurssilla osanottajat saavat Sampsa Kiianmaan, Mediablogista tutun Matti Lintulahden ja Helkan Ilari Kajasteen johdolla opastusta mielenkiintoisten paikallisuutisten kirjoittamiseen. Kurssin toisessa tapaamisessa ratkotaan harjoitustehtävien synnyttämiä kysymyksiä ja teknisiä hankaluuksia.

Switch to our mobile site